Selektiv mutism hos barn

Selektiv mutism är ett ångestrelaterat tillstånd som innebär att barnet trots adekvat språk- och talförmåga blir oförmögen att använda talat språk i vissa situationer, samtidigt som hen talar obehindrat i andra situationer. Symtomen debuterar oftast i förskoleålder eller tidiga skolåldern genom att barnet blir tystare och tystare i situationer utanför hemmet, som förskola/skola, i socialt umgänge eller i andra situationer som upplevs som otrygga eller där det finns en mer eller mindre uttalad förväntat på att tala. I de flesta fall pratar barnet fritt i hemmet. 

Jag erbjuder psykologisk behandling och föräldrastöd vid selektiv mutism samt utbildning och handledning till personal i förskola, skola, fritidsaktivteter etc.