Tjänster för organisationer och företag 


I arbeten som innebär kontakt med människor så som socialtjänst, vård, polisväsende, skola, behandlingshem och jour/familjehem kan handledning, konsultation och utbildningsinsatser bidra både till ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö.  Jag arbetar med områden som rör bemötande i svåra situationer, traumarelaterad problematik, neuropsykiatriska funktionsvariationer och selektiv mutism.