Tjänster för privatpersoner  

Till mig är både vuxna och barn välkomna. Anledningen att söka psykologisk hjälp är olika från person till person. En del vet precis vad det är de önskar hjälp med och andra har inte formulerat något direkt problem eller en specifik önskan.  

Vanliga problem är ångest, nedstämdhet och relationsproblem. Det kan också vara så att livet plötsligt förändrats genom någon oväntad händelse eller att det finns behov av att behandla konsekvenser av tidigare svåra upplevelser. En annan vanlig orsak att söka psykologiska samtal är önskan om mer generell personlig utveckling eller existentiella funderingar. 

Till mig söker sig också föräldrar som vill ha stöd i sitt föräldraskap. Det kan gälla funderingar kring ditt föräldraskap eller kring hur barnet mår. Vanligt är att söka hjälp med hur du som vuxen kan hitta ett fungerande sätt att bemöta barnet i utmanande vardagssituationer, funderingar kring neuropsykiatriska diagnoser eller när något har hänt barnet eller familjen och de vuxna undrar över ett gynnsamt sätt att bemöta barnet. 

Ibland räcker några enstaka rådgivande samtal för att skapa perspektiv på en specifik livssituation eller hitta nya strategier, ibland behövs en längre kontakt. Vad som är hjälpsamt för dig/er diskuterar vi tillsammans vid ett inledande samtal. 

Möten sker fysiskt eller digitalt.