Problematisk skolfrånvaro

När ett barn har svårt att vara i skolan blir det ofta en utmanande situation för hela familjen. Ibland utvecklas det till en stressig dragkamp om att få barnet till skolan som påverkar både barnet och familjen negativt. För att bryta en ond spiral är förståelse för barnets situation och perspektiv avgörande. 

Till mig kommer både familjer som just börjat känna en oro över att barnet inte trivs i skolan och familjer där barnet varit hemma helt från skolan under en längre tid. Anledningarna till att ett barn inte vill eller kan vara i skolan är olika och ibland komplexa. Insatserna kan handla om stöd till föräldrar eller andra viktiga vuxna i barnets liv, kartläggning för att ta reda på vilka insatser som behövs och om arbete riktat till skolan. Målet är alltid att barnet och familjen ska må bra, utvecklas och få tillgång till ett meningsfullt sammanhang och utbildning. Om jag ska träffa barnet så gör vi en plan med de anpassningar som behövs för att barnet ska känna till tillräckligt trygg utifrån sina förutsättningar och möjligheter.