Tjänster för privatpersoner  

Anledningen att söka psykologisk hjälp är olika från person till person. En del vet precis vad det är de önskar hjälp med och andra har inte formulerat något direkt problem eller en specifik önskan.  

Vanliga problem är ångest, nedstämdhet och relationsproblem. Det kan också vara så att livet plötsligt förändrats genom någon oväntad händelse eller att det finns behov av att behandla konsekvenser av tidigare trauma så som sexuella övergrepp, destruktiva sexuella erfarenheter eller upplevelse av våld. En annan vanlig orsak att söka psykologiska samtal är önskan om mer generell personlig utveckling eller existentiella funderingar. 

Ibland räcker några enstaka rådgivande samtal för att skapa perspektiv på en specifik livshändelse, ibland behövs en längre psykoterapeutisk kontakt. Vad som är hjälpsamt för dig diskuterar vi tillsammans vid ett inledande samtal. Jag tar emot vuxna, barn/föräldrar, par och har hbtqia-kompetens. 

Möten sker fysiskt eller digitalt. 

Rådgivning och stödsamtal

Att samtala kring och hitta strategier för hur du kan hantera en specifik situation eller ett avgränsat problem.       

Psykoterapi

Antingen att i en tidsbegränsad samtalsserie fokusera på och arbete med ett specifikt problem. Eller att i en längre kontakt arbeta med mer omfattande problem eller med mer generell personlighetsutveckling. Målet är att bättre kunna använda dina resurser och leva efter dina förutsättningar.    

Parsamtal 

Alla relationer går igenom kriser men ibland kan dessa kännas svåra att lösa på egen hand. Vid t.ex. funderingar på separation, vid otrohet, sexuella problem, oenighet, olika förväntningar eller när det är svårt att prata med varandra på ett konstruktivt sätt kan parsamtal vara hjälpsam. Utöver kärleksrelationer ges också parsamtal till vänner, förälder-vuxet barn eller vuxna syskon. 

Föräldrasamtal 

Föräldrasamtal är användbart när du har funderingar kring ditt föräldraskap eller kring hur barnet mår. Vanligt är att söka hjälp med hur du som vuxen kan hitta ett fungerande sätt att bemöta barnet i utmanande vardagssituationer, funderingar kopplat till att knyta an till sitt barn eller när något har hänt barnet eller familjen och föräldern undrar över ett gynnsamt sätt att bemöta barnet. Du som förälder till ett barn med neuropsykiatrisk diagnos är också varmt välkommen för stöd.