Jag erbjuder normkritisk psykologisk kunskap och behandling till vuxna, barn, par, grupper och organisationer.  
Specialiserad kring konsekvenser av trauma, neuropsykiatri, problematisk skolfrånvaro, föräldrastöd och selektiv mutism.
Mottagningen finns på Östermalm i Stockholm.  Fysiska eller digitala möten.
Jag är medlem i Psykologföretagarna och följer deras kvalitetsstandard.  HBTQIA-kompetens.